Apartement reconstruction/Politeia/Athens/2014/built

IMG_0291.JPG
IMG_0291.JPG
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
IMG_0477.JPG
IMG_0477.JPG
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

team: K. Kallipolitis